Szkolenie MŁODZIEŻOWI LIDERZY ZDROWIA - KONTRA HIV

Czy można zakazić się wirusem HIV przebywając w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona tym wirusem? Czy komary przenoszą wirusa HIV? Czy matka zakażona wirusem HIV może zakazić swoje dziecko? Odpowiedzi na ww. pytania uzyskali uczestnicy szkolenia w ramach projektu edukacji rówieśniczej „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, który jest elementem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  i Zwalczania AIDS.  

W tym szkoleniu zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu udział wzięli uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowotomyskiego.

Program szkolenia obejmował część wykładową, w której przedstawiono podstawowe informacje w zakresie profilaktyki HIV/AIDS (epidemiologia, podstawowe pojęcia, drogi zakażenia, objawy i leczenie oraz aspekty prawne) oraz część warsztatową, której celem było kształtowanie właściwych umiejętności i zachowań prozdrowotnych, promowanie postaw szacunku wobec siebie  i drugiej osoby oraz akceptacji wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Głównym założeniem szkolenia było przygotowanie uczniów do edukowania swoich rówieśników w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, umiejętnego słuchania oraz właściwego reagowania na ich problemy.

Szkolenie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu.